Skip to main content

Op al onze diensten gelden buiten de Algemene Voorwaarden ook de nieuwe AVG.

De AVG-privacyrechten

  • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW). Er is ook een officiĆ«le Nederlandse vertaling van de guidelines dataportabiliteit beschikbaar.
  • Het recht op vergetelheid. Het recht om “vergeten” te worden (NIEUW).
  • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Zie ook ons privacybeleid.